เพลงอวยพรวันเกิด ภาษาไทย ภาษาอีสาน

เพลงอวยพรวันเกิดเวอร์ชันไทย 4 ภาค 4 สำเนียง (ภาคอีสาน)

เพลงวันเกิด คำร้องภาษาไทย ดนตรีท้องถิ่นของประเทศไทย


ฟังเพลงออนไลน์ เพลงวันเกิด (ทางไทย) บรรเลงโดย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เนื้อเพลง เพลงอวยพรวันเกิดอีสาน

ประพันธ์เนื้อร้อง : ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
ประพันธ์ทำนอง : ครูมนตรี ตราโมท

วันนี้เป็นวันเกิด
มีสุขเถิดทั้งใจกาย
คิดใดได้สมหมาย
อายุมั่นขวัญยืนนาน

( ซ้ำทั้งหมด )


. . . happy birthday song in Thai, happy birthday in Thai song lyrics . . .